Tijdschema en bijeenkomsten

Hoe werkt de challenge?

De challenge bestaat uit 4 fases:

  1. Indienen – deadline 10 maart 2017 om 17.00 uur
  2. Validatie en selectie – deadline 31 maart 2017
  3. Co-creatie – deadline 24 mei 2017
  4. Realisatie
Fase 1: Indienen concepten van 26 januari – 10 maart 2017

Tijdens de wervingsfase kun je jouw concept indienen op deze website. Je kan een businessconcept indienen en teamleden toevoegen. Wil je graag jouw kansen vergroten? Tijdens het Pitch & Match Café op 23 februari kun je jouw businessconcept delen met anderen en bieden we je de mogelijkheid om samen met anderen het businessconcept te verbeteren en je team te versterken.

DEADLINE 10 maart 2017: sluitingsdatum indienen business concept om 17.00 uur

Fase 2: Validatie en selectie van 16 maart – 31 maart 2017

Op 16 maart 2017 komen alle deelnemers bij elkaar tijdens het Co-creatie-event. Alle deelnemers aan de challenge ontvangen hier een uitnodiging voor en zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn. Er zijn inhoudelijke workshops op basis van de gestelde opgave in de challenge. De experts en het kernteam doen mee aan de workshops en ondersteunen hiermee de verrijking van de concepten. Daarnaast bieden de workshops de mogelijkheid voor matchmaking en samenwerking tussen de verschillende concepten en hun teams. Aan het einde van de dag maakt de commissie van experts de definitieve selectie van maximaal 30 concepten bekend die worden uitgenodigd voor de Lean Startup Day en de Peer Review Day.

Co-creatie event op 16 maart 2017

Deze bijeenkomst is verplicht voor alle indieners. Aan het einde van de bijeenkomst wordt bekendgemaakt welke maximaal 30 concepten door gaan naar de volgende fase.

Verder met maximaal 30 concepten

De 30 teams gaan hun businessconcepten verder verbeteren.Voor deze teams zijn 2 bijeenkomsten. Op 21 maart is de Lean Startup day. Tijdens deze dag doe je een supersnelle validatie op jouw oplossing met behulp van de Lean Startup Methode en introduceren we het validatieplan.

Op 23 maart is de Peer Review Day. Deze dag staat in het teken van het elkaar helpen met verbeteren en versterken van de oplossingen. Er is extra aandacht voor team, impact en schaalbaarheid.

De teams passen hun businessplan aan. Onderdeel van dit plan is een validatieplan met hierin de belangrijkste hypotheses, aannames en beschrijving van de uitkomsten van een validatie onder eindgebruikers.

DEADLINE 31 maart 2017: aangepaste businessplan indienen

Challenge event op 6 april 2017

Op deze bijeenkomst maakt de jury de 9 genomineerden bekend. Deze teams gaan door naar het bootcamp programma.

Fase 3: Co-creatie van 7 april – 1 juni 2017

In deze fase gaan de 9 geselecteerde teams de business concepten verder verrijken en valideren. Tijdens een intensieve bootcamp wordt de ‘implementatiekracht’ van de innovatie in kaart gebracht. Hoe zal de innovatie ná de verkoop ‘landen’ in de praktijk? Gaan mensen ermee werken? Stuit de innovatie op weerstand en van wie? Het vooraf bepalen van deze implementatiekracht geeft inzicht in de kansen om de innovatie duurzaam in de praktijk te gebruiken. En biedt vervolgens de gelegenheid om de innovatie nader aan te passen voor nog méér implementatiekracht. Het bootcamp programma vindt plaats in de week van 10-14 april. Per team kunnen er maximaal 2 personen deelnemen. Deelnemers dienen die week rekening te houden met een besteding van 40-60 uur voor de benodigde uitwerkingen. Op 10 en 11 april vinden er workshops plaats en op 13 april is er een (open) inloopspreekuur.
Op 4 mei van 13.00 – 17.00 uur vindt er een terugkomdag plaats. De teams ontvangen dan een pitch workshop ter voorbereiding op de Demo Day en is er ruimte voor de laatste vragen en puntjes op de i voor het businessplan. Dit is de finale versie van het businessplan inclusief het validatieplan, de businesscase en het implementatierapport vanuit het bootcampprogramma.

DEADLINE 24 mei 2017: aangepaste businessplan indienen

Demo Day: 1 juni 2017

De 9 teams pitchen hun businessplan aan de jury. Op basis van de pitch en het businessplan selecteert de jury per categorie deelnemers 1 winnaar. De selectie gebeurt op basis van de criteria en een extra criterium, implementatiekracht. Dit is de mate waarin de innovatie voldoet aan de wensen en eisen van de stakeholders, afgezet tegen de belasting die de invoering en het gebruik van de innovatie voor hen meebrengt.

Fase 4: Realisatie van 1 juni – 31 december 2017

De 3 winnaars gaan aan de slag met de realisatie. Doel is om tot marktintroductie te komen. Elk winnend team krijgt de kans aan te geven hoe het beschikbare budget gebruikt kan worden voor 1-op-1-ondersteuning. Daarnaast zijn er maandelijkse masterclasses en inzet van experts.

Overzicht bijeenkomsten

26-01-2017: Startbijeenkomst Floriade Werkt! Challenge

23-02-2017: Pitch & Match Cafe

16-03-2017: Co-creatie-event – verplicht voor alle indieners

21-03-2017: Lean Startup Day

23-03-2017: Peer Review Day

06-04-2017: Challenge-event – verplicht voor maximaal 30 geselecteerden

10-04 tot 14-04 2017: Bootcamp

01-06-2017: Demo Day – verplicht voor 9 genomineerden