Terug naar alle concepten

ZRG, Zelf Reinigend Groeisysteem

Circular Organics: Technology Assisting Nature

organica
09-03-2017 Door PiR2 Base

Categorie deelname: Samenwerkingsverband

Opgave: Slimme voedselketen

Zelf Reinigend Groeisysteem, ZRG. De organische kringloop is te kostbaar om inefficient te behandelen. Het ZRG gaat de organische afvalstroom gëintegreerd afbreken, reconstrueren en valoriseren door een combinatie van high-tech en levende natuur.

Het probleem

Het ZRG onderscheidt zich van andere projecten door het feit dat elke 'afvalstof' een eindproduct of een grondstof voor een volgend proces is, zoals het organische leven zelf. De doelen zijn afvalverwerking, energieopwekking, voedselproductie.

De oplossing

Het ZRG integreert de organische kringloop op 1 lokatie en vermindert daarmee het energieverbruik van afvalverwerking en voedselproductie. Kostbare nutriënten (bv fosfaten) worden hergebruikt en daarmee is het systeem duurzamer op de terreinen afvalverwerking, energie opwekking en voedselproductie.

Voor wie?

Het systeem is ideaal voor organisaties actief in de landbouw of afvalverwerking. Anaerobe vergisting, algenkweek, insectenkweek, aquaponics systemen en natuurcreatie worden in dit semi-gesloten systeem innovatief aan elkaar gekoppeld op 1 lokatie.

Het 100 dagen doel

Een overzicht maken van de dimensionering, selectie deelsystemen en een kostenraming voor een economisch rendabele versie van het ZRG. Dit overzicht op heldere en aantrekkelijke wijze kunnen presenteren.

In het kort

Start project
01/01/2020
Sector
Waste Upcycling
Team
  • Pim, van Andel, Ondernemer, uitvinder, Electrotechnisch adviseur, sparring
  • Ernst, Stokvis, Ondernemer, uitvinder, Bedenker, Meet en regeltechniek, Software ontwikkeling
  • Philipp, Mayer, Sparring partner, mechanical engineering guru, Mechanical engineering, technical & visual design
Mijlpalen
  • Dimensionering, 2017
  • Zoeken partners, 2018
  • Zoeken investeerders, 2019
  • Start bouw, 2020
Samenwerkingspartners
Nog te realiseren
Terug naar alle concepten
image12

Na mijn studie Geofysica aan de faculteit Aardwetenschappen in Utrecht ben ik in de loop van de jaren meer en meer gaan programmeren. Tegenwoordig bedenk, ontwerp en ontwikkel ik meet- en regel-systemen binnen mijn bedrijf in opdracht van vooral industriēle clienten actief in de sectoren bouw en olie & gas.
Al voordat de term circulaire economie bekend was heb ik me veel bezig gehouden met ideëen om de koolstof en nutriënten kringloop zo efficiënt mogelijk te maken door het inzetten en combineren van high-tech en natuur. Dankzij mijn brede achtergrond kennis op de domeinen chemie, fysica en meet- en regel-techniek is het idee voor het ZRG-systeem (Zelf Reinigend Groeisysteem) tot stand gekomen.