Terug naar alle concepten

Super Cirkel: voedselresten als grondstof voor de voedselketen

Het binnen de biologische keten verwerken van voedselresten tot compost om daarmee de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en te werken aan bewustwording van het belang van een gezonde, circulaire voedselketen.

foto-super-cirkel-verkleind
09-03-2017 Door Staps

Categorie deelname: Samenwerkingsverband

Opgave: Slimme bodem

Udea/Ekoplaza laat haar groen-reststroom composteren tot gecertificeerde biologische compost. Het product kan worden afgezet naar grootverbruikers. Daarmee wordt een kringloop gesloten. Daarnaast kan de compost worden verkocht aan consumenten.

Het probleem

1. Het verbeteren van bodemvruchtbaarheid,
2. Het verwaarden van voedselresten,
3. Het sluiten van de voedselkringloop.

De oplossing

Door dit innovatieve concept wordt een kringloop gesloten en vindt door middel van compostering verwaarding van voedselresten plaats. De voedselresten komen vooral vrij bij de snijderij van Udea in Veghel. De compost verbetert de bodemvruchtbaarheid en staat weer aan de basis van het voedselproductiesysteem. Bovendien wordt CO2 vastgelegd in de compost, wat gunstig is voor het klimaat.

Voor wie?

De biologische sector als geheel: voor zowel de primaire sector en ketenpartijen als voor de consument.

Het 100 dagen doel

Binnen 100 dagen willen we een rendabel product aanbieden dat in dit systeem succesvol kan zijn. Voor de geproduceerde compost willen we vaststellen wat de optimale verdeling is van afzet naar enerzijds akker- en tuinbouwers (verbetering bodemvruchtbaarheid), en anderzijds naar de consument (verbetering bodemvruchtbaarheid én bewustwording).
Op de Floriade willen wij het product en de toepassingsmogelijkheden laten zien.

In het kort

Start project
Is reeds gestart, Veghel, Nederland
Sector
Biologisch
Team
  • Steven, IJzerman, Kwaliteitsmanager. Coördinator van duurzame initiatieven van Udea, Projectleider
  • Sjef, Staps, Onderzoeker duurzame ontwikkeling, Louis Bolk Instituut, Onderzoeker
  • Arjan, Vijge, Accountmanager, Attero, Uitvoering compostering
Mijlpalen
  • april: gevalideerd business concept
  • mei: verbeterd business plan met route-optimalisatie en marketing- en communicatieplan
  • juni: introductie compost in consumenternverpakking
  • september: afzet richting akker- en tuinbouw
  • december: opschaling
Samenwerkingspartners
Udea/Ekoplaza, Louis Bolk Instituut, Attero
Terug naar alle concepten
150423-staps-04-uitsnede

Senior onderzoeker duurzame ontwikkeling bij het Louis Bolk Instituut (voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid) in Driebergen. In het verleden onder meer werkzaam bij RIVM en TNO.
Auteur van het rapport "Van bodemdilemma's naar integrale verduurzaming". Kaartte daarmee de afnemende bodemvruchtbaarheid in Flevoland aan.
Hij is onder meer actief op het gebied van duurzaam bodembeheer en ketenverduurzaming in bredere zin.
Projectleider van het project Efficiënte Keten, Verwaarding van Reststromen' dat zich richt op het terugdringen van derving in de biologische keten. Deelnemers aan het dit project van de Topsector AgriFood zijn verder WUR/FBR, Udea/Ekoplaza, Odin/Estafette, GreenOrganics en Eosta.
Auteur van "Over de crisis niets dan goeds" over de urgentie van de crisis rond klimaat en biodiversiteit.