Terug naar alle concepten

Subterranean Plant Supply (SPS)

Ondergronds irrigeren brengt water en voedsel direct bij de wortels van de plant en is geen verdamping of lekken naar het grondwater.

10-03-2017 Door Johannes Krens

Categorie deelname: Samenwerkingsverband

Opgave: Slimme bodem

Het watertekort neemt wereldwijd enorm toe. Wat er is moet verdeeld worden over drinkwater en irrigatiewater voor de landbouw. Rijke golfclubs betalen soms wel Euro 2000 per dag om te irrigeren. Dat gaat meestal met drinkwater. SPS lost dat op.

Het probleem

Water dat gespaard kan worden is in sommige streken van levensbelang. Ondergrondse irrigatie is een oplossing voor boeren als ook voor Golfclubs. De plant krijgt altijd water en blijft groeien. Opbrengst in India tot 400% meer.

De oplossing

Ondergrondse irrigatie bespaart op water en voedsel voor de plant. Op water kan in vergelijking met sproeien tot 75% bespaard worden. Op voedsel tot 50%. Het beluchten van de grond kan ook met SPS gedaan worden. Er hoeft dus niet vanwege de beluchting geploegd te worden. In landen waar de zon overdag altijd schijnt kan wel tot 400% meer geoogst worden. Omdat er niet gesproeid wordt komt er geen water meer op de grond en groeit er veel minder onkruid. (zie brochure)

Voor wie?

De doelgroep is land en tuinbouw en golfbedrijven.

Het 100 dagen doel

Wij willen op de Floriade een demonstratie en test bak maken maken met diverse grondsoorten en het gebruik van Sanoplant voor zandgrond die sterk waterdoorlatend is. Met sensoren kan gemeten worden hoeveel water er weglekt met diverse grondsoorten en hoe hoog de opbrengst is.

In het kort

Start project
24 april
Sector
landbouw
Team
  • Johannes, Krens, psycholoog, project manager
  • Pieter, Stadhouders, Innovatiewetenschappen, project manager
Mijlpalen
  • Na 24 april worden samenwerkingspartners gezocht om de testbak te realiseren
  • 1 november moet de testbak gerealiseerd zijn
  • vanaf 1 maart moet de testbak in gebruik genomen worden en door onderzoekers worden gecontroleerd
  • de eerste resultaten komen na het groeiseizoen van 2018
  • vanaf september 2018 wordt de massaproductie bij Flevorubber in Lelystad georganiseerd.
Samenwerkingspartners
nog in beraad
Contact
nog in beraad
Terug naar alle concepten
sps-brochure-english-version

leraar; sociaalpsycholoog en innovatiemanager