Terug naar alle concepten

StadsOogst – waarde uit afval

Wij bouwen een netwerk van wormenhotels verspreid door Almere waarmee buren samen waarde creëren voor hun buurt met het gft-afval uit de keuken en de tuin.

1-communitycomposter_vertgarden-stadsoogst
09-03-2017 Door StadsOogst Compost Cooperatie

Categorie deelname: Samenwerkingsverband

Opgave: Slimme bodem

Met een wormenhotel kunnen buren waarde creëren uit gft-afval voor de buurt. Op schone, makkelijke & leuke manier wordt hoge kwaliteit wormencompost gemaakt.
Buren bouwen samen 'n duurzame buurt & maken ‘n vruchtbare bodem voor stadslandbouw.

Het probleem

Het gehalte aan organisch materiaal in landbouwbodems is sterk verminderd. Met als gevolg 'n ongezond bodemleven. Groot deel van organisch afval komt niet terug in de bodem.
De mensen kennen hun rol als voedselconsument in voedselkringloop niet meer.

De oplossing

StadsOogst ontwerpt 'n educatief & praktisch systeem voor composteren in Almere. In 6 delen van Almere komen wormenhotels in aanliggende straten om impact van buurtcomposteren zichtbaar te maken. Per wormenhotel kan p.j. circa 6000L gft-afval gered & 1000L rijke vermicompost gemaakt worden.
Gft-afval wordt lokaal gecomposteerd & gebruikt, transport vermindert & sociale cohesie vergroot.
Deelnemers ervaren hun rol in de voedselkringloop in de praktijk en zijn een voorbeeld.

Voor wie?

De oplossing is gericht op stadsbewoners van Almere en op stadsbewoners in het algemeen.

Het 100 dagen doel

Op dit moment is Le Compostier een wormenhotel aan het ontwikkelen dat door een sociale werkplaats vervaardigd kan worden. Dit model zal gebruikt worden om dit jaar 25 nieuwe locaties in Amsterdam te voorzien van een wormenhotel.
Binnen 100 dagen zal dit eerste model gebouwd zijn.
Dit model kan vervolgens door verschillende sociale werkplaatsen vervaardigd worden.
Op de Floriade zouden wij graag een hecht netwerk van buurtcomposteerders laten zien, die hun ervaring delen met de overige stadsbewoners en helpen het buurtcomposteren te laten groeien, vanaf de bodem.
Op de Floriade willen wij bij het informatie centrum laten zien hoe buurtcomposteren een goede voedingsbodem maakt voor stadslandbouw en helpt buurten te verduurzamen (ecologisch en sociaal).
Door een vermicompostsysteem te bouwen met geintegreerde voedselproductie kunnen wij laten zien hoe op beperkte ruimte duurzaam gebruik gemaakt kan worden van organische reststoffen & voedsel in de stad geproduceerd kan worden.

In het kort

Start project
Zomer 2017, Amsterdam, Nederland – voorbereidingen ontwerp uitrollen buurtcompostnetwerk in Almere. Herfst 2017 – voorjaar 2018 opbouwen netwerk van wormenhotels en Buurt Compost Kolonies in Almere
Sector
Stadslandbouw
Team
 • Rowin, Snijder, eigenaar Le Compostier, voorzitter StadsOogst Compost Coöperatie, Ontwerper van stedelijke composterings systemen, conceptontwikkelaar, ontwerp van wormenhotels, conceptontwikkeling
 • Aveen, Colgan, programma manager Green Living Lab, Ontwikkelen educatieve middelen,
 • Afra, Spoelder, projectleider The Compostables - Enactus VU, Visie ontwikkeling, communicatie
 • Boj, van den Berg, Aanvoerder Urban Greeners, verbinding met duurzaam netwerk Flevoland & Almere
Mijlpalen
 • 1. 1e wormenhotel op straat in Amsterdam – voorjaar 2014; gerealiseerd.
 • 2. Uitbreiden netwerk Amsterdam tot 10 wormenhotels – najaar 2016; gerealiseerd.
 • 3. Eerste educatieve programma rondom Buurtcomposteren opzetten i.s.m. The Green Living Lab – najaar 2016; gerealiseerd
 • 4. Ontwikkelen wormenhotel voor productie door sociale werkplaats – voorjaar 2017; in voorbereiding
 • 5. Start onderzoek educatie/communicatie middelen buurtcomposteren met Enactus VU – voorjaar 2017; gerealiseerd
 • 6. Buurtcomposteren introduceren bij andere gemeentes, o.a. Diemen en Amstelveen – voorjaar 2017; eerste pilot-projecten in voorbereiding
 • 7. Plaatsen 25 wormenhotels in Amsterdam – zomer 2017- nov 2017; gepland
 • 8. Introduceren concept buurtcomposteren bij gemeente Almere – voorjaar 2017; in voorbereiding
 • 9. Vinden geschikte locaties en groepen in verschillende stadsdelen van Almere – begin zomer 2017; in voorbereiding
 • 10. Plaatsen eerste wormenhotel op terrein Floriade in Almere – zomer 2017
 • 11. Opstarten Buurtcompostkantoren in Almere – voorjaar 2018
 • 12. Eerste evaluatie Buurtcompostkantoor – najaar 2018
Samenwerkingspartners
StadsOogst Compost Coöperatie, Nederland/ Le Compostier, Nederland/ The Green Living Lab, Nederland/Full Harvest, Nederland/The Compostables (start-up Enactus VU)
Terug naar alle concepten

StadsOogst Compost Cooperatie is een verbond van Urban Compost Experts. Wij ontwerpen systemen waarmee in de stad makkelijk waarde uit gft-afval gemaakt kan worden voor lokale voedselproductie en faciliteren bij het opzetten van buurtcompostprojecten.