Terug naar alle concepten

Polyculturen in de kas

Polyculturen in de kas is een CSA bedrijf met (bio)divers hoog technisch productiesysteem dat de complete voedselmand lokaal afzet aan zijn leden.

schermafbeelding-2017-01-26-om-14-28-03
06-03-2017 Door InnoPlant

Categorie deelname: MKB Flevoland

Opgave: Slimme voedselketen

Het diverse productaanbod van Polyculturen in de kas verdeelt de boer onder zijn leden waardoor voedselverspilling minimaal is. Het is biodivers. Het bedrijf zal in co-creatie groeien en gedragen worden door zijn leden.

Het probleem

Voedsel wordt niet meer geproduceerd daar waar het nodig is. In de lange distributieketen wordt veel voedsel verspild. Consumenten staan door dit systeem steeds verder af van de bron van hun voedsel. Boeren hebben weinig aanzien meer in het systeem.

De oplossing

Polyculturen in de kas brengt producenten en afnemers bij elkaar zonder dat een verdere keten nodig is. Hierdoor worden zij weer baas over hun eigen voedsel. De afnemers zijn tevens de eigenaren van de coöperatie, waardoor de winst teruggaat naar de leden. De boer kent zijn afnemers en krijgt waardering voor zijn werk. De productiewijze is divers en de opbrengsten zijn hoog door slimme teelttechniek op basis van symbiotische verbanden en gesloten kringlopen. Het is een fijne ontmoetingsplek.

Voor wie?

De eerste doelgroep zijn ondernemers die op een natuurlijke manier willen boeren in een sociale omgeving. De tweede doelgroep zijn de burgers/afnemers die onderdeel willen zijn van de boerderijvereniging waar zij baas zijn over hun eigen voedsel, hun kinderen kunnen laten zien waar hun eten vandaan komt en mee kunnen helpen op het bedrijf. Belanghebbende is de maatschappij die natuur-inclusieve landbouw aanjaagt.

Het 100 dagen doel

Het bedrijfssysteem -inclusief afzetmethode- is ontworpen en met pioniers doorontwikkeld, wat beschreven is in drie publicaties van concept tot experimenteerfase. De challenge is om het systeem uit te bouwen tot een succesvol bedrijf. In honderd dagen vanaf nu zal het team een coöperatie opzetten, een uitvalsbasis organiseren om te kunnen beginnen op het Floriadeterrein en een stappenplan uitwerken om te kunnen groeien met het groeiende aantal leden.

In het kort

Start project
06-03-2017
Sector
Tuinbouw
Team
  • Eveline, Stilma, Doctor in de Plantenteelt en eigenaar van InnoPlant, adviesbureau voor innovatie en ontwikkeling van stedelijke plantenteelt., Initiator/ organisator/ adviserend bestuurslid. Het ontwikkelen, opzetten en begeleiden van het systeem in een co-creatie proces.
  • Peter, Oei, Programmamanager Stichting Innovatie Glastuinbouw en medewerker innovatie Agro& Groen, min EZ., Ontwikkelt grensverleggende innovaties in de tuinbouw en is conceptontwikkelaar en aanjager van het systeem ‘Polyculturen in de kas’.
  • Gert, Neurink, Stagiare bij InnoPlant. Studie toegepaste biologie op de Aeres Hoge school (4e jaars), gespecialiseerd in polycultuur systemen., Gert wil tijdens zijn stage het polyculturen bedrijfssysteem doorontwikkelen en na zijn stage ondernemer worden in het bedrijf.
  • Bert, Rorije, Coach, Start-up begeleider in co-creatie en marketing advies
Mijlpalen
  • Publicatie boek Polyculturen in de kas, ervaringen van pioniers 2016
  • Samenstelling uitvoerend team, 2017
Samenwerkingspartners
InnoPlant, SIGN
Contact
www.innoplant.nl/ [email protected]
Terug naar alle concepten

Landbouwkundige, expert op het gebied van duurzame teelten, gesloten kringlopen en lokale afzetmethoden.