Terug naar alle concepten

Groentje: 1e publieke afzetplatform in Nederland en Fairtrade voor de natuur!

Het inzamelen van biodiversiteit ondersteunende gewassen van iedereen in Nederland voor een faire prijs en deze afzetten in zo veel mogelijk verkoopkanalen om subsidieloos de natuur te kunnen onderhouden.

img_3120
13-03-2017 Door Stichting Groentje /Groentje Cider

Categorie deelname: MKB Flevoland

Opgave: Slimme voedselketen

Hoge bomen zijn van waarde voor biodiversiteit, oogsten ervan hebben weinig afzet. Ons cultuurlandschap en rassenbehoud loopt zo gevaar. Het opzetten van dit landelijk publiekafzet- en verwerkingsplatform biedt kans op rentabiliteit en subsidieloze ondersteuning van deze initiatieven.

Het probleem

Hoogstamfruit en gewassen die bijv. gezond zijn en natuur ondersteunen missen afzetkansen of zijn duur in productie door boeren en niet rendabel voor hen. Voor behoud van plantaardig cultuurerfgoed nemen subsidies af. Voor lagere inkomens moet gezond voedsel toegankelijk zijn.

De oplossing

Burgers verzorgen en leveren biodiversiteit ondersteundende gewassen in. Zo is rentabiliteit voor natuurbehoud mogelijk. Bijv. hoogstamfruit, meer dan 15 milj. kg blijft liggen op de grond. Groentje vermindert voedselverspilling. In 4-5 jaar tijd creeren we voor cultuurerfgoed een verdienmodel zonder subsidies; 14% naar de verzorger, Tot 26% naar de overheid, excl.delving %subsidies. Kans op werk groeit >1 fte door garantieafnames. Biodiversiteit behoud betekent minder pesticidengebruik boeren. Stimulering voor ecologisch veeteelt bedrijf ontstaat = overheidsbeleid.

Voor wie?

Voor iedereen met te weinig subsidie om natuuronderhoud te bekostigen en te onderwijzen.
Voor overheden en boeren!
Voor mensen die niet voor acceptabele prijs aan gezondheidondersteunend voedsel kunnen komen.
Voor consumenten die kiezen voor ecologisch verantwoord consumeren.

Het 100 dagen doel

Focus is nu op hoogstamfruit tot waarde brengen.
April, start verkoop in Natuurwinkel van Groentje Tipsy Cider. SigneerCider presenteren. Productiemateriaal voor eerste 1500 liter uitbreiden, rest uitbesteden als kapitaal er is. Productiebedrijf omzetten in BV om meer kapitaal aan te trekken.
Samenwerkingsverbanden die nu worden aangeboden overwegen en uitwerken.
Op Floriade kunnen we presenteren welke afzetplatformen er inmiddels zijn en de producten die daaruit voortkomen en een landkaart die landelijke dekking laat zien. Hopelijk draaien we volgens het businessplan: kostendekkend/winstgevend.
We hebben nu 2 gewassen op het oog: 1 fruit van hoogstambomen, 2. Een gewas wat gezond is voor diabetes patienten.
Dit laat een bedrijf zien wat meer is dan een ciderij of brouwerij, nl. publiek afzetplatform en inspeelt op trends: circulaire economie, personalized food, alternatieve voedselstrategie.
Made in Almere!

In het kort

Start project
2015, Almere, Nederland
Sector
Groothandel
Team
 • Angela, Scheepers, Bedenker en schrijver, Businessplan/Directie/Voorzitter
Mijlpalen
 • Eerste grote productie en inzameling fruit van iedereen. Oktober/november 2017
 • Winnen Floriade Werkt Challenge ;-) Startkapitaal voor 1e jaar binnen. Augustus 2017
 • 1e grotere crowdfunding. Maart 2016: € 3000,00
 • 1e Verkoop Groentje Tipsy. Feb. 2016: Aangenomen als product bij Natuurwinkel en Horeca Tea da di date
 • Bedrijfspitch op film/youtube. 2016
 • Eerste kleine voorverkoop dmv vouchers. 2015
 • 2e investeerder Louis Bolk Instituut € 2,500. 2015
 • Businessplan doorgelicht, ok bevonden. 2015
 • 1e sponsor Heidemij € 8000,00. 2014
 • Merk ontworpen en beschermd. Bedrijf opgezet. 2014
Samenwerkingspartners
1. Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, aanjager en promotor 2. Er worden nu gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners; een brouwer, een distributeur, een grotere boomgaardbezitter en een vereniging tot behoud cultuurerfgoed. 3. Natuurwinkel – Almere neemt 1e product in assortiment op. 4. Horecagelegenheid – Almere neemt 1e product in assortiment op.
Contact
WWW.GROENTJECIDER.NL/ [email protected]/[email protected] (zakelijk) Facebook #groentje cider Twitter #groentje cider
Terug naar alle concepten

Na 15 jaar actief geweest in HRM en marketing in 2013 het roer omgegooid!
Als gepassioneerd wijnmaker met Groen hart vervolgens landbouwopleiding aan de
Warmonderhof voltooid en Stichting Groentje en Groentje Cider opgericht omdat ik een statement voor de natuur wil maken en voorbeeld wil geven aan mijn eigen kind en anderen dat er nu verandering van voedselstrategieen nodig zijn en de natuur onderhouden moet Worden. Daarvoor zet ik mijn kracht in het leggen van verbindingen en het zien van marktkansen in; Op naar meer publieke afzetplatformen voor biodiverse gewassen.