Economische kansen voor Flevoland

Provincie Flevoland steunt de komst van de wereldtentoonstelling Floriade Almere 2022, omdat dit een kans is om de regionale economie te versterken. Met het programma ‘Floriade Werkt!’ bieden wij organisaties, kennisinstellingen en studenten de komende jaren mogelijkheden om samen te werken aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties op het Floriade-thema ‘Growing Green Cities’, met een focus op ‘Feeding the City’. Flevoland en Almere zijn bij uitstek de plek voor ontwikkelingen op dat thema. Bekijk hier de Youtube-animatie over Growing Green Cities.

Provincie en de stad Almere bieden met het schoonste water en de meest vruchtbare grond de juiste condities voor de agrofoodsector. Het Flevolandse agrarisch gebied exporteert voor 2,5 miljard euro aan open teeltproducten op de wereldmarkt. En Almere heeft een unieke ligging in een metropoolregio van 2,4 miljoen inwoners.

Samenwerken

De agrarische sector in Flevoland is erg innovatief, waarbij bedrijven veel samenwerken met kennisinstellingen. Met Floriade Werkt! dagen wij deze partijen uit de samenwerking verder uit te breiden en daarbij ook samen te werken met andere sectoren en de (inter)nationale agrofoodsector.

Jan-Nico Appelman

In de aanloop naar de Floriade willen wij samen met bedrijven en kennisinstellingen een impuls geven aan kennisontwikkeling en economie.

Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde Provincie Flevoland

Doe mee!

Provincie Flevoland biedt verschillende mogelijkheden om mee te doen aan Floriade Werkt!

Innovatiepaviljoen

De verwachting is dat de provincie in 2019 start met de bouw van het Innovatiepaviljoen op het toekomstige Floriadeterrein. Bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen kunnen dit paviljoen gebruiken als innovatiepaviljoen. Zij kunnen hier samen werken aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden.

Challenges

In de aanloop naar de Floriade in 2022 organiseren wij 3 challenges. Een challenge is een innovatiewedstrijd waarbij een aansprekende maatschappelijke vraag centraal staat. Met deze vraag dagen wij bedrijven, instellingen en studenten uit om grensverleggende innovaties in te dienen. Van de 1e challenge ‘Hoe help jij mee aan de toekomst van onze voeding?’ zijn 1 juni afgelopen de 3 winnaars bekend gemaakt.

Subsidie

We geven subsidie om in het Innovatiepaviljoen te werken of te exposeren, zowel vóór als tijdens de Floriade.

Bijeenkomsten

Regelmatig zijn er verschillende bijeenkomsten over onderwerpen over de Floriade-thema’s. Bekijk de komende activiteiten in de agenda.

shutterstock_408480322-toetsenbord-my-story-verkleind
Vertel jouw verhaal

Kennisontwikkeling en innovaties is samenwerken en kennis delen. Heb jij een innovatie of een idee en wil je dat delen of partners zoeken? Deel dan jouw verhaal!